Президентът и премиерът обсъдиха с емира на Катар двустранното инвестиционно сътрудничество

Президентът и премиерът обсъдиха с емира на Катар двустранното инвестиционно сътрудничество -

Карта сайта
geo.djedaysoft.ru
Rating
Average Rating: 4,5
Votes: 41
Reviews: 3